Termeni și condiții

Informaţii pentru participanţii în proiectul pilot PLASTICIRCLE - Alba Iulia

Vă invităm să vă înscrieți în proiectul PLASTICIRCLE!

înainte să vă hotărâţi dacă veţi participa în cadrul proiectului, este important să cunoaşteţi de ce implementăm acest proiect şi ce presupune acesta.

 • Vă rugăm să citiţi următoarele informaţii cu atenţie. Acordaţi-vă timpul necesar pentru a decide dacă doriţi să vă implicaţi în cadrul acestui acestui proiect.
 • Este decizia dumneavoastră personală dacă doriţi să vă înscrieţi sau nu în cadrul proiectului.
 • Contactaţi-ne dacă aveți neclarități sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare.
 • Vă mulţumim că citiţi cu atenţie aceste informaţii. Informaţiile din acest document sunt disponibile pe pagina web şi în materiale tipărite dedicate proiectului PlastiCircle. înregistrarea în cadrul proiectului se va realiza prin completarea unui formular de înregistrare.

Detalii importante despre proiectul pilot PlastiCircle

 • Proiectul pilot PLASTICIRCLE îşi propune să adune şi să centralizeze informaţii relevante despre sortarea, traseul de colectare, cantitatea şi calitatea deşeurilor din ambalaje colectate pentru a îmbunătăţi rata de reciclare a plasticului la nivelul Uniunii Europene, prin implementarea de tehnici inovative de valorificare a acestuia.
 • Proiectul PLASTICIRCLE este finanţat prin Programul European Orizont 2020. Prin urmare, datele generale şi rezultatele obţinute vor fi făcute publice şi puse la dispoziţia oricăror entităţi din Uniune.
 • Informaţiile personale colectate pentru acest proiect/studiu vor fi păstrate confidenţial în conformitate cu Noul Regulament General de Protecţie a Datelor, iar orice informaţie legată de persoanele înscrise în cadrul proiectului va fi păstrată într-un birou închis sau într-un computer parolat. Rezultatele participării dumneavoastră în cadrul proiectului vor fi comunicate anonim pentru valorificarea indicatorilor de proiect.
 • Puteţi oricând să renunţaţi la participarea în cadrul proiectului, fără a vă fi solicitate motive.

1. Titlul proiectului

PlastiCircle - îmbunătăţirea reţelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare

2. Invitaţie de participare

Stimată/e doamnă/domn,

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi în cadrul proiectului "PlastiCircle" - îmbunătăţirea reţelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare. Proiectul, care strânge laolaltă 20 de parteneri din cadrul Uniunii Europene, include municipalităţi, centre de cercetare şi companii relevante, fiind finanţat prin intermediul programului european Orizont 2020.

Proiectul îşi propune şi încearcă să dezvolte un vast proces de îmbunătăţire a ratei de reciclare a deşeurilor din ambalaje la nivelul Uniunii Europene. Acest aspect va permite reprocesarea deşeurilor din plastic în acelaşi lanţ valoric (ex. Economia circulară, închiderea ciclului de viaţă al plasticului). Acest proces cuprinde 4 direcţii: colectarea (îmbunătăţirea cantităţii de plastic colectat), transportul (reducerea costurilor de recuperare a plasticului), sortarea (îmbunătăţirea calităţii plasticului recuperat) şi valorificarea produselor cu valoare adăugată (de exemplu: plăci din spumă, piese auto, cum ar fi capacele motorului / barele de protecţie / tablourile de bord, straturi de bitum pentru hidroizolaţii, pungi de gunoi, fâşii de asfalt / învelitori pentru acoperiş şi mobilier urban precum garduri / bănci / pereţi de protecţie).

3. De ce şi cum implementăm acest proiect in Alba Iulia

Mai mult de 26.8 de milioane de tone de deseuri din plastic sunt produse în fiecare an la nivelul Uniunii Europene, reciclându-se un procent de doar 29.7%. Astfel, obiectivul principal al proiectului PlastiCircle este îmbunătătirea economiei circulare a plasticului (închiderea buclei plasticului în Europa), ce presupune dezvoltarea unui vast proces de tratare în scopul reintroducerii plasticului obtinut din deseurile de plastic în circuitul acestuia, prin cei patru piloni: colectare, transport, sortare si reciclare.

Obiectivele proiectului în Alba Iulia

 • Informarea, implicarea şi conştientizarea cetăţenilor în privinţa modalităţilor de reciclare corectă a maselor plastice şi a importanţei reciclării pentru mediu, sănătate şi economie;
 • Testarea de modalităţi inovative de colectare (platforma pentru cetăţeni, containere inteligente, optimizări de trasee de colectare, stil de condus) capabile să crească eficienţa colectării şi reciclării plasticului, precum şi concluzii privind gradul de adopţie şi utilizare al acestora de către cetăţeni, împreună cu sugestii ale acestora ce vor fi utilizate în dezvoltări ulterioare ale proceselor de colectare a deşeurilor în municipiu;
 • Culegerea de date privind cantităţile, tipurile de mase plastice şi posibilitatea reciclării acestora, aplicând conceptele economiei circulare.

Locaţia proiectului pilot

Proiectul pilot PlastiCircle se va desfăşura în Alba Iulia, în cartierul Cetate, în zona delimitată de str. Vasile Goldis - Bd. Transilvaniei - Str. Cloşca - Bd. încoronării - Bd. Revoluţiei, cuprinzând toate blocurile de locuinţe din această comunitate, care folosesc containere pentru colectarea deşeurilor.

Durata proiectului pilot

Proiectul pilot PlastiCircle Alba Iulia, include:

 • perioada de pregătire de 2 săptămâni, în care se demarează campania de informare şi înregistrare a participanţilor;
 • perioada de 3 luni de implementare a proiectului, cu participarea tuturor actorilor implicaţi;
 • perioada de închidere, documentare şi raportare internă a proiectului (o lună).

Demararea şi desfăşurarea proiectului se va comunica pe pagina proiectului şi prin diverse canale media şi social media.

Participanţi în proiectul pilot PlastiCircle Alba Iulia

 • Cetăţenii majori din zona proiectului pilot, care doresc să se implice voluntar în proiect (un participant/ familie);
 • Partenerii locali ai proiectului PlastiCircle: Municipiul Alba Iulia şi Polaris M Holding;
 • Partenerii internaţionali ai proiectului, care oferă sprijin pentru toate activităţile derulate (ex. Itene - coordonator general, SAV - platforma IoT, Las Naves - implementare, Iclei - comunicare, Picvisa - sortare automată, Sintef - parametri de măsură şi chestionare, etc.);
 • Alte instituţii şi organizaţii locale care doresc să se implice în proiect;
 • Companii furnizoare de servicii locale pentru proiectul pilot.

Principalele activităţi pe care le desfăşurăm în proiectul pilot

 • Analiza situaţiei locale actuale în privinţa reciclării plasticului;
 • Definirea parametrilor pentru proiectul pilot şi a modalităţilor de implementare;
 • Pregătirea echipamentelor şi platformelor de date IoT, de comunicare;
 • Implementarea, interacţiunea cu participanţii şi măsurarea parametrilor de proiect;
 • Documentarea şi raportarea rezultatelor.

4. Cum puteţi contribui la proiectul PlastiCircle?

Puteţi participa în cadrul acestui proiect dacă aveţi minimum 18 ani, locuiţi în Alba Iulia, cartierul Cetate, respectiv în zona selectată de implementare a activităţilor proiectului, mai sus menţionată şi v-aţi manifestat interesul de a vă implica în acest proiect. Selecţia celor care vor participa în cadrul proiectul se realizează pe baza intesulului manifestat pentru acest proiect, în cadrul campaniilor de informare şi conştientizare derulate în comunitatea implicată. Se va accepta înscrierea în cadrul proiectului a unui singur reprezentant al familiei/gospodăriei.

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că este decizia dumneavoastră personală dacă doriţi să vă implicaţi sau nu în cadrul acestui proiect şi că puteţi oricând renunţa la a mai lua parte la activităţile proiectului, fără a ne oferi vreun motiv.

Prin implicarea în cadrul proiectului, văoferiţi să participaţi la activităţile care sprijină testarea soluţiei pilot în Alba Iulia. Acest fapt se concretizează în asumarea că veţi colecta selectiv plasticul în sacii special primiţi în acest sens, veţi folosi containerele cu eticheta PlastiCircle din comunitatea dumneavoastră şi vă veţi identifica sacul aruncat în containerul inteligent prin aplicarea etichetei cu numărul dumneavoastră de înregistrare. Identificarea sacilor din containerele inteligente PlastiCircle vă ajută în a colecta puncte, care sunt o măsură a corectitudinii selectării plasticului. Experţii din cadrul proiectului vor caracteriza fiecare sac din containerele inteligente şi vor acorda puncte recompensă pentru respectarea condiţiilor de selectare a plasticului, condiţii care vă vor fi prezentate la momentul înscrierii în cadrul proiectului.

5. Activităţile la care puteţi participa în cadrul proiectului

Informare

Puteţi afla amănunte importante despre masele plastice (tipurile şi utilizarea lor, impactul lor social, economic, de mediu şi asupra sănătăţii) şi modalităţile corecte de reciclare.

Activităţi

Utilizând în principal canale web şi social media, vi se vor propune periodic activităţi simple dar de impact, la care puteţi participa.

Chestionare

Scopul principal al acestor chestionare este de a colecta informaţii relevante de la cetăţenii implicaţi în cadrul proiectului, care să ne ajute să îmbunătăţim calitatea şi cantitatea de plastic colectat. Toate informaţiile preluate (sugestii, idei privind designul, ergonomicitatea, utilitatea sau alte aspecte sociale care pot îmbunătăţi forma finală a containerelor, a locaţiilor de amplasare sau colectării) ne vor ajuta să avem rezultate cât mai bune la nivelul proiectului.

întâlniri online sau faţă în faţă cu cetăţenii

Pot avea loc întâlniri online sau faţă în faţă cu cetăţenii cu scopul de a li se oferi informaţii referitoare la modalităţile de utilizare a platformei de înregistrare/site-ului web/ containerelor inteligente şi pentru a colecta alte informaţii relevante pentru optimizarea implementării proiectului.

Proiectul pilot

Testarea proiectului pilot din Alba Iulia se va desfăşura în principal prin utilizarea platformelor web şi IoT (internetul senzorilor) şi containerelor inteligente de către cetăţeni. Acestea vor fi prevăzute cu un sistem de identificare a utilizatorilor bazat pe un cititor de carduri (fiecare cetăţean implicat în cadrul proiectului va avea asignat un cod unic de identificare bazat pe RFID).

Când sacii dedicaţi selectării plasticului sunt plini, participanţii la proiect, pe baza cardului sau brelocului cu codul individual de identificare (primite după înregistrarea în cadrul proiectulu), vor printa etichete personalizate pe care le vor lipi pe sacii de deşeuri din plastic, înainte de a îi arunca în containerul inteligent. Sistemul de eliberare a etichetelor va fi amplasat în lateralul containerului inteligent. Scopul identificării sacilor de deșeuri din plastic după codul unic al participantului este de a masura gradul de implicare al participanţilor, prin alocarea unui sistem de puncte bazat pe cantitatea şi calitatea deşeurilor de plastic, sau participarea la activitaţile proiectului. în funcţie de bugete şi implicarea unor parteneri locali, cei mai merituoşi şi implicaţi participanţi, care au acumulat cel mai mare număr de puncte, pot primi diplome şi recompense eco simbolice.

Senzorul ataşat containerului inteligent utilizează tehnologie de ultimă generație care poate transmite semnal pe o rază de câţiva kilometri, în timp util.

Informaţiile colectate (nivelul de umplere a containerului, tipul de plastic colectat, fracţia de plastic, materiale nedorite, cantitatea şi calitatea plasticului din deşeuri) împreună cu alte informaţii (cum ar fi distanţa şi consumul pentru colectare) sunt determinante pentru etapele ulterioare şi rezultatele finale ale proiectului.

6. Ce trebuie să ştiţi despre prelucrarea datelor şi cum vor fi gestionate informaţiile colectate?

Informaţiile personale colectate în cadrul acestui proiect vor fi păstrate în regim de confidenţialitate conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Orice date care poartă numele dumneavoastră vor fi păstrate într-un dulap de depozitare blocat sau într-un computer parolat.

Rezultatele participării dumneavoastră vor fi păstrate anonime pentru rezultatul final. Rezultatele publice vor conține informaţii sub formă de procente, statistici şi informaţii generale, fără a fi incluse informații individuale sau personale.

Răspunsurile dvs. detaliate vor fi păstrate confidenţiale, cu excepţia consorţiului de proiect, pentru care este necesară accesarea acestor informaţii pentru atingerea obiectivelor de cercetare ale proiectului. Astfel, numai cifrele şi valorile medii vor fi făcute publice în documentele publice, prezentările deschise, rapoartele publice şi orice alte acţiuni de comunicare şi diseminare destinate părţilor externe. Experţii din cadrul proiectului vor face toate eforturile pentru a vă păstra confidenţialitatea, inclusiv următoarele:

 • Asignarea unui cod nume/număr pentru fiecare participant, care va fi utilizat în cercetările din cadrul proiectului în locul numelui personal;
 • Păstrarea notiţelor, interviurilor sau a oricăror alte informaţii legate de participanţi într-un dulap de depozitare închis/ computere parolate, cu acces doar a experţilor implicaţi în activitatea de cercetare.

înregistrările dumneavoastră vor fi păstrate confidenţial şi nu vor fi transmise decât cu acceptul şi acordul dumneavoastră, aşa cum este prevăzut în legislaţia din domeniu.

Puteţi afla mai multe informaţii specifice din materialul "Protecţia datelor personale ale participanţilor din Alba Iulia în proiectul PlastiCircle", pe care vă sfătuim să îl consultaţi.

7. Ce date vor fi colectate?

Tipurile de date ce vor putea fi colectate în cadrul proiectului sunt: adresa IP, numărul de telefon, e-mailul şi adresa de domiciliu, date personale de identificare, obiceiuri privind activitatea de reciclare şi modul de viaţă. Motivul pentru care sunt colectate aceste informaţii este de a maximiza performanţa proiectului, transferând şi sortând informaţii de la participanţi în diferite faze ale proiectului, pentru a atinge ţinta propusă de 81,7% plastic colectat şi o creştere a calităţii acestuia de 9,8%.

8. Responsabilităţile participanţilor

Participanţii la proiect îşi asumă că vor urma şi aplica în mod responsabil şi etic instrucţiunile primite prin pagina web a proiectului, documentele de informare şi întâlnirile on line sau faţă în faţă şi vor participa la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.

în caz de neclarităţi sau pentru mai multe informaţii, participanţii pot să contacteze persoanele din echipa locală de proiect, sau indicate la finalul acestui document.

9. Riscuri, discomfort sau neplăcere

Prin participarea dumneavoastră în cadrul acestui proiect nu ar trebui să vă simţiţi în vreo situaţie de risc, disconfort sau neplăcere. în cazul în care acestea apar, vă rugăm să ne contactaţi, iar noi vom căuta soluţia în cel mai scurt timp.

10. Alte informații despre despre implicarea dumneavoastră in proiect

Puteţi oricând să renunţaţi la participarea în cadrul proiectului, fără a oferi vreun motiv. Dacă doriţi să vă retrageţi, informaţiile/ datele despre dumneavoastră vor fi de asemenea retrase din cadrul proiectului, în măsura în care nu ne acordaţi permisiunea de a păstra aceste date/ informaţii.

11. Date de contact pentru informaţii suplimentare

Proiectul PlastiCircle este coordonat de către ITENE. Datele de contact ale coordonatorului proiectului sunt următoarele:

César Aliaga (ITENE):

(+34) 96 182 02 48

caliaga@itene.com

Echipa locală de proiect

Municipiul Alba Iulia, Romania

+4 0258819462

contact@plasticircle-albaiulia.ro

Partenerii nostri