Politica de confidențialitate

Protecţia datelor personale ale participanţilor din Alba Iulia în proiectul PLASTICIRCLE

Aspecte generale

înainte să vă hotărâţi dacă veţi participa în cadrul proiectului, vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele informaţii, deoarece este important să cunoaşteţi ce date personale vor fi culese, în ce scop şi care sunt drepturile dumneavoastră, pentru a vă exprima acceptul în deplină cunoştinţă de cauză.

Informatiile personale colectate în cadrul acestui proiect vor fi păstrate în regim de confidentialitate conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prezentul document completează documentul general "Termeni şi condiţii" de participare în proiectul pilot PlastiCircle.

Este decizia dumneavoastră personală dacă doriţi să vă înscrieţi sau nu în cadrul proiectului. Proiectul PlastiCircle este coordonat de către ITENE - Valencia, Spania. Vă mulţumim că citiţi cu atenţie aceste informaţii şi vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi neclarităţi sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare.

1. Titlul proiectului

Proiectul "îmbunătăţirea reţelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare" acronim "PlastiCircle", strânge laolaltă 20 de parteneri din cadrul Uniunii Europene, include municipalităţi, centre de cercetare şi companii relevante, fiind finanţat prin intermediul programului european Orizont 2020.

Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul acestui proiect, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 361/2016.

în calitate de partener, Municipiul Alba Iulia va testa conceptele dezvoltate în cadrul proiectului printr-un proiect pilot desfăşurat în municipiu.

2. Scopul colectării datelor personale

Datele cu caracter personal prelucrate vor fi utilizate strict în următorul scop legitim: implementarea proiectului European Orizont 2020 acronim PlastiCircle în Municipiul Alba Iulia.

Prin colaborarea cetăţenilor, proiectul va identifica cantităţile de plastic colectate într-o zonă limitată din municipiu, calitatea sortării în vederea reciclării, gradul de implicare într-o acţiune de interes public şi va recepţiona propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare locală a plasticului.

Utilizarea datelor în alte scopuri decât cele descrise mai sus este strict interzisă.

3. Categorii de date personale prelucrate

Datele colectate de la participanţii în proiect şi prelucrate, se vor regăsi în anumite documente de analiză depuse la dosarul proiectului, fiind utilizate în scopul bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri implementării proiectului European Orizont 2020 PlastiCircle, precum:

  • numele și prenumele - pentru identificarea unică a persoanelor, participarea fiind limitată la o singură persoană majoră dintr-o familie;
  • domiciliul - pentru verificarea încadrării participanţilor în zona limitată a proiectului pilot desfăşurat în Alba Iulia şi eventual în scopul transmiterii de corespondenţă sau colete;
  • telefonul şi adresa de email/ Facebook - necesare pentru comunicare rapidă şi notificări;
  • domeniul de vârstă, educaţie, sex - necesare analizelor sociologice de implicare şi imapact al proiectului;
  • opinii - în vederea îmbunătăţirii colectării locale a plasticului, asigurării unui mediu mai curat şi sănătos.

4. Transferul datelor către terţi

Accesul la datele personale ale participanţilor culese în proiectul pilot este limitat la persoane responsabile la nivelul consorţiului de proiect, pentru care este necesară accesarea acestor informaţii pentru atingerea obiectivelor de cercetare ale proiectului, fără a fi transferate către terţi.

5. Drepturile persoanelor participante în proiect

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului European, participanţii în proiectul PlatiCircle beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata si creare de profiluri.

6. Asigurarea confidenţialităţii

Prin procedurile interne, se va limita numărul persoanelor din consorţiul proiectului care au acces la date personale, iar în relaţia cu alte persoane, alţi parteneri ai proiectului şi cu terţi, situaţiile statistice şi orice documente întocmite care conţin date cu caracter personal au caracter anonim. Orice date personale vor fi păstrate într-o bază de date protejată sau într-un computer/ server parolat. Rezultatele participării dumneavoastră vor fi anonime pentru rezultatul final. Rezultatele publice vor conţine informaţii sub formă de procente, statistici şi informaţii generale, nu vor fi incluse informaţii individuale sau personale.

Răspunsurile dvs. detaliate vor fi confidenţiale, cu excepţia membrilor autorizaţi ai consorţiului de proiect, pentru care este necesară accesarea acestor informaţii pentru atingerea obiectivelor de cercetare ale proiectului. Astfel, numai cifrele şi valorile medii vor fi făcute publice în documentele publice, prezentările deschise, rapoartele publice şi orice alte acţiuni de comunicare şi diseminare destinate părţilor externe. Experţii din cadrul proiectului vor face toate eforturile pentru a vă păstra confidenţialitatea, inclusiv prin următoarele proceduri:

  • Asignarea unui cod nume/număr pentru fiecare participant, utilizat în cercetările din cadrul proiectului în locul numelui personal;
  • Păstrarea notiţelor, interviurilor sau a altor informaţii legate de participanţi într-un dulap închis sau bază de stocare protejată, cu acces permis doar experţilor implicaţi în activitatea de cercetare.

înregistrările dumneavoastră vor fi păstrate în mod confidenţial şi nu vor fi transmise sau făcute publice decât cu acceptul şi acordul dumneavoastră, aşa cum este prevăzut în legislaţia din domeniu.

7. Perioada de stocare adatelor

Datele cu caracter personal sunt stocate, procesate şi analizate pentru producerea documentelor de proiect, pentru o perioadă de 12 luni, urmând a fi şterse odată cu finalizarea acestora. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele ştiinţifice urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform cerinţelor Comisiei Europene pentru proiectele Orizont 2020.

8. Temeiul prelucrării datelor personale

Persoanele care participă în proiect, îşi exprimă acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor personale pentru scopul specific al proiectului, prin:

  • bifarea căsuţei de consimţământ în privinţa datelor personale din formularul de înregistrare online al proiectului;
  • semnarea consimţământului scris în cazul în care nu au acces online;

către operatorul Municipiul Alba Iulia şi parteneri ai consorţiului de proiect, în vederea implementării proiectului acronim "PlastiCircle" finanţat de UE în cadrul programului Orizont 2020, aprobat prin HCL 361/2016, derulat de către Municipiul Alba Iulia în calitate de partener.

Partenerii nostri