Despre proiect

Proiectul "Îmbunătățirea rețelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare", acronim PlastiCircle (”Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular economy approach”) reprezintă un proiect declarat finanţabil de către Uniunea Europeană în cadrul programului european ORIZONT 2020.

Parteneri:

În cadrul proiectului, Municipiul Alba Iulia este partener alături de Polaris M Holding, de institutul de cercetare ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística) din Valencia - Spania, în calitate de coordonator, și de alți 18 parteneri din: Belgia, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Slovenia, Spania.

Proiectul pilot PLASTICIRCLE îşi propune să adune şi să centralizeze informaţii relevante despre sortarea, traseul de colectare, cantitatea şi calitatea deşeurilor din ambalaje colectate pentru a îmbunătăţi rata de reciclare a plasticului la nivelul Uniunii Europene, prin implementarea de tehnici inovative de valorificare a acestuia.

De ce şi cum implementăm acest proiect in Alba Iulia

Mai mult de 26.8 de milioane de tone de deseuri din plastic sunt produse în fiecare an la nivelul Uniunii Europene, reciclându-se un procent de doar 29.7%. Astfel, obiectivul principal al proiectului PlastiCircle este îmbunătătirea economiei circulare a plasticului (închiderea buclei plasticului în Europa), ceea ce presupune dezvoltarea unui vast proces de tratare în scopul reintroducerii plasticului obtinut din deseurile de plastic în circuitul acestuia, prin cei patru piloni: colectare, transport, sortare si reciclare. 

Obiectivele proiectului în Alba Iulia

  • Informarea, implicarea şi conştientizarea cetăţenilor în privinţa modalităţilor de reciclare corectă a maselor plastice şi a importanţei reciclării pentru mediu, sănătate şi economie;
  • Testarea de modalităţi inovative de colectare (platforma pentru cetăţeni, containere inteligente, optimizări de trasee de colectare, stil de condus) capabile să crească eficienţa colectării şi reciclării plasticului, precum şi concluzii privind gradul de adopţie şi utilizare al acestora de către cetăţeni, împreună cu sugestii ale acestora ce vor fi utilizate în dezvoltări ulterioare ale proceselor de colectare a deşeurilor în municipiu;
  • Culegerea de date privind cantităţile, tipurile de mase plastice şi posibilitatea reciclării acestora, aplicând conceptele economiei circulare.

Locaţia proiectului pilot

Proiectul pilot PlastiCircle se va desfăşura în Alba Iulia, în cartierul Cetate, în zona delimitată de str. Vasile Goldis – Bd. Transilvaniei – Str. Cloşca – Bd. Încoronării – Bd. Revoluţiei, cuprinzând toate blocurile de locuinţe din această comunitate, care folosesc containere pentru colectarea deşeurilor.

Principalele activităţi pe care le desfăşurăm în proiectul pilot

Componenta principală este de testare a soluției pilot adoptate de către consorțiul de parteneri și personalizate la nevoile municipiului Alba Iulia. Prin implementarea proiectului pilot se dorește:

  • Dezvoltarea unui sistem inovator integrat de colectare a deșeurilor din plastic, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere, care să contribuie la creșterea cantității de deșeuri de ambalaje din plastic colectate.
  • Dezvoltarea unui proces inovator integrat pentru transportul deșeurilor din plastic, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere, care să se traducă la finalul proiectului  în eficientizarea resurselor utilizate pentru transport (ex. reducerea consumului de combustibil și a cheltuielilor conexe transportului acestor deșeuri) 
  • Dezvoltarea unui sistem inovator integrat pentru sortarea deșeurilor de plastic în fracțiile optime care să fie recuperate și valorificate ulterior, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere. 
  • Dezvoltarea unui sistem inovator integrat de valorificare și recuperare a fracțiilor din plastic, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere.
  • Stimularea transferului de experiență la nivelul partenerilor proiectului în ceea ce privește: utilizarea de soluții la cheie pentru dezvoltarea unui container inteligent, optimizarea traseului, optimizarea tehnologiilor de sortare și a produselor obținute din deșeuri reciclate.