Ce este un proiect pilot?

Cuvântul "pilot", ca şi verbul "a pilota", se referă la acţiunea de ghidare spre atingerea unui anumit obiectiv. În cazul proiectelor, pornind de la analiza unei situaţii existente a unor servicii publice, administraţia publică locală poate testa modalităţi inovative de imbunataire a acestora, precum şi noi abordări sau modele de dezvoltare administrativă, economică sau socială. Proiectele pilot au un caracter experimental, fiind limitate în timp şi spaţiu, sunt monitorizate atent în vederea evaluării ratei de succes în atingerea unor obiective concrete, inclusiv din punct de vedere al costurilor şi beneficiilor.

Pe lângă caracteristicile deja menţionate (caracter experimental, testarea de soluţii inovative) proiectele pilot sunt uzual dezvoltate cu parteneri diverşi (publici sau privaţi), trebuie să corespundă obiectivelor iniţiale şi cerinţelor beneficiarilor, trebuie să nu impacteze mediul, abordând aspecte ale dezvoltării durabile, abordând inclusiv posibile evoluţii pe termen lung, să asigure egalitate de şanse participanţilor şi să promoveze acţiunile şi rezultatele în cazul succesului, astfel încât acestea să poată fi replicate ca modele de bune practici pentru decidenţi.

Utilizarea proiectelor pilot are numeroase beneficii, cele mai importante fiind cele legate de verificarea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor, culegerea de date şi informaţii despre noul sistem propus, în privinţa ratei de adopţie a soluţiilor propuse şi a sugestiilor primite, astfel încât să se poată lua decizii de replicare şi dezvoltare pe scară mai largă a soluţiilor testate.

Recomandari

Comentarii (0)

Lasa un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publicata. Toate campurile sunt obligatorii.